Mi a zeneterápia?

 

“Zeneterápia során a képzett zeneterapeuta, egy tervezett folyamatban használja a zenét vagy zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia) annak érdekében, hogy elősegítse a kommunikációt, kapcsolatokat, tanulást, kifejezést, mobilizációt, szervezést, szerveződést. Ezek mellett pedig terápiás hatást gyakoroljon fizikai, emocionális, mentális, szociális és kognitív területeken. A zeneterápia célja, hogy az egyén lehetőségeit feltérképezze és/vagy sérült funkcióit helyreállítsa, így jobb intrapszichés és/vagy interperszonális integrációt tegyen lehetővé, s a prevenció, rehabilitáció vagy kezelés következtében a személy minőségileg jobb életet élhessen.”

 

A zene az egyik legősibb kifejező eszközünk.  A zeneterápia a tudat, az érzelmek, a lélek oldaláról közelíti meg a problémát. A zene egy olyan univerzális nyelv, melynek segítségével képesek vagyunk szavak nélkül is kifejezni legmélyebb gondolatainkat, érzéseinket. Nonverbális terápia, tehát megszűnik a beszéd és a szavak jelentősége, ez nagy segítséget nyújthat azoknak az egyéneknek, akiknek értelmi, vagy kommunikációs készségük sérült. Nem szükséges hozzá zenei előképzettség, sem hangszeres tudás. A zeneterápia segítségével lehetőség nyílik a problémamegoldására, személyiség, és kreativitásfejlesztésre, önfeltárásra korosztálytól függetlenül.

Módszerét tekintve a zeneterápia megvalósulhat egyéni vagy csoportos, receptív, aktív vagy komplex formában.

 

• Receptív zeneterápia: a meghallgatott zene által mozgósított érzelmek, élmények, gondolatok megbeszélésének segítségével folyik a terápiás munka.

 

•  Aktív zeneterápia: hangot adó eszközökkel (pl. akár kaviccsal, üveggel), vagy hangszerekkel (saját testhanggal / hanggal kommunikálnak, improvizálnak (rögtönöznek) a jelenlévők, amelyhez semmilyen zenei előképzettségre nincs szükségük az egyéneknek.

 

• Komplex zeneterápia: a zene által mozgósított élményeket, érzéseket improvizált mozgással vagy bármilyen képzőművészeti tevékenységgel (pl. festés, rajzolás, agyag-mintázás, mozaikkészítés, versírás stb.) fejezik ki a részt vevők, s a megéltekről lehetőség szerint szóban is megnyilvánulnak.

 

 

Alkalmazási területek

 

Megelőzés: kreativitásfejlesztés, konfliktuskezelés, kommunikáció, mentálhigiéné, személyiségfejlesztés, egészségnevelés és pedagógia, stb. A testi, lelki, szociális betegségek megelőzésében, felderítésében a zeneterápia eszközeivel vesz részt azáltal, hogy hozzásegít az önismeret és személyiségfejlődés elmélyítéséhez.

 

Gyógypedagógiában: fejlesztés, pszichés sérülések megelőzésére, kezelésére, értelmi és érzékszervi fogyatékosoknál, magatartás és figyelemzavaroknál, autizmusnál, részképesség problémáknál.

 

Pszichiátriában: hangulatzavarok, szorongásos zavarok, személyiségzavarok, pszichotikus zavarok esetén.

 

Geriátriában: demenciák esetén, Alzheimer-kórban szenvedőknél.

 

Mentálhigiénés prevencióban: önismeret, személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, csapatépítés.

 

Rehabilitációban: sérült funkciók korrekciója, egészséges, vagy azt megközelítő szint elérés.