Zeneoktatás

 

Zenetanárként a legfontosabb számomra, hogy a növendéknek a zenetanulás folyamata örömet okozzon, önbizalma növekedjen. A dallamokat, ritmust, magát a zenét eszközként is használom a lélek gyógyításához, önismerethez, a személyiség és kreativitás fejlesztéséhez.

Növendékeim között az óvódás korúaktól, a nyugdíjasokig szinte minden korosztály megtalálható. Felvételire való felkészítés, újrakezdés, tudás frissítése, hobbi zenélésre, a zenén keresztül kikapcsolódásra is van lehetőség.

 

 A zeneoktatáson belül a terápiás módszer lehetőséget teremt, hogy értelmileg akadályozottak, testi-lelki zavarral élők is megtapasztalhassák a zene felszabadító erejét, fejlesztő hatását.

 

Az óráim a növendék személyiségét, adottságait figyelembe véve vannak felépítve. A személyre szabott gyakorlatokkal, és technikákkal a tanuló könnyedén el tudja sajátítani mind a hangszeres, mind az elméleti tudást.

 

 

Zenés-fejlesztő foglalkozás (3 éves kortól)

 

A zenés-fejlesztő foglalkozás során a gyermekek játékos, sok mozgással kísért, zenei élménnyel gazdagodhatnak.

Az élményközpontú pedagógiai program Kodály Zoltán koncepciójára épül, de fellelhető benne néhány zeneterápiás elem is, amely által a gyermekek számára könnyebben befogadhatóbbá válik a zene. A terápiás elemek használata lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző fejlesztési célok a gyerekek számára ösztönző és érdekes tevékenységeken keresztül valósuljanak meg. A zenés foglalkozások hangszerrel, élő hangszerjátékkal zajlanak. A gyermekek nem csupán a hangszerek hangját, hanem anyagát, működését, működtetését is megtapasztalják. A foglalkozások során lehetőség van arra is, hogy a gyermekek is kitaláljanak és készítsenek hangszereket. Az éneklés, a zenére való mozgás, improvizáció mellett, számos műfajjal ismerkedhetnek meg.

 

Célok:

• a zene megszerettetése

• a zene befogadására való képesség megalapozása

• zenei anyanyelv ápolása

• személyiség fejlesztés a zene eszközével

• zenei készségek, képességek fejlesztése